Médiateur de la consommation

CNPM - MEDIATION DE LA CONSOMMATION“In overeenstemming met de artikelen L.616-1 en R.616-1 van de Consumentenwet, bieden wij een consumentenbemiddelingssysteem aan. De gekozen bemiddelingsentiteit is: CNPM - MEDIATION DE LA CONSOMMATION. In geval van een geschil kunt u uw klacht indienen op haar site: https://cnpm-mediation-consommation.eu of per post door te schrijven naar CNPM - BEMIDDELING - CONSOMMATIE - 27 avenue de la Liberation - 42400 Saint-Chamond »